دکتر فرشته اسفندیاری متخصص مغز و اعصاب و داپلر عروق مغز از آلمان

کلینیک تخصصی سردرد
دکتر فرشته اسفندیاری
متخصص مغز و اعصاب
و داپلر عروق مغز از آلمان

جدیدترین درمان میگرن

تزریق بوتاکس مزایای بسیاری نسبت به سایر روشهای درمان میگرن دارد، بوتاکس میگرن به دلیل تزریق ماده بوتاکس در محلهای مشخص شده و تریگرهای درد از اثر گذاری بالایی برخوردار است.