دکتر فرشته اسفندیاری متخصص مغز و اعصاب و داپلر عروق مغز از آلمان

کلینیک تخصصی سردرد
دکتر فرشته اسفندیاری
متخصص مغز و اعصاب
و داپلر عروق مغز از آلمان

ویدوهای آموزشی و علمی و تخصصی سردرد

دوپامین، سروتونین،اکسی توسین، و ندورفین انتقال دهنده های عصبی در مغز (هورمون شادی) چه وظایفی در بدن ما دارند؟